ราคา

คัพเค้ก ประจำ

คัพเค้ก   65 - 75บาท /ชิ้น

ไร้ผลิตภัณฑ์นม ไร้ไข่ หรือ กลูเตนฟรี (สั่งล่วงหน้าเท่านั้น ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์หนึ่ง ติดต่อเรา75บาท/ชิ้น

คัพเค้ก 2 ชิ้น 130บาท | 150บาท 

กล่อง 4 ชิ้น   240บาท | 275บาท

ครึ่งโหล   340บาท |  390บาท

โหลหนึ่ง  660บาท | 760บาท

 

มินิคัพเค้ก

โหลหนึ่ง  300บาท

2 โหล   600บาท

3 โหล   850บาท

กล่องผงเค้กสำเร็จ เท้ก แอนด์ เบ้ก

สามารถทำคัพเค้กของเราเองที่บ้านคุณกลับกล่องเค้กสำเรจ เท้ก แอนด์ เบ้ก

ทำได้คัพเค้ก 12 ชิ้น แค่เพิ่มนมสด เนย กับไข่ ไม่รวมฟรอสติ้ง 275 บาท